Enforma

Studio Enforma

Arhitektonski biro “Enforma doo” iz Kotora, osnovao je arhitekta Nikola Novaković u avgustu 2006 godine, sa ciljem da se oformi tim mladih ambicioznih inženjera i stručnjaka oko iste ideje, savremenog pristupa tretiranja prostora, arhitekture i dizajna, kao i realizacije ovih orginalnih rješenja.

Prilikom projektovanja njegujemo individualan pristup svakom novom zadatku, što na kraju rezultira unikatnim arhitektonskim proizvodom, u koji su integrisani različiti uticaji i discipline. Svoj pristup arhitekturi doživljavamo veoma odgovorno, tako što analizom uticaja na određeni projekat razvijamo jedinstvenu arhitekturu za dati prostor. Mi oblicima pričamo priču, vodimo dijalog sa okolinom.

Takav pristup rezultirao je velikim brojem projekata i realizacija u Crnoj Gori, različitih tipologija, ali i van granica, gdje su rađeni takođe objekti za privatna lica i kompanije.

Enforma je uglavnom prepoznatljiva po projektovanju objekata i kompleksa, kao i projektima enterijera i prostornog planiranja. Realizacije objekata protiču uz stalan nadzor naših inžinjera. 

Zaštita životne sredine i principi održivog razvoja su smjernice kojima se ova projektantska kuća rukovodi tokom izrade projekata. Kada je riječ o tradiciji, mi se oslanjamo na nju, ali nikako da nam je ona imperativ, već inspiracija.

Stari grad, 85330 KOTOR, MNE
TEL +382 32 332 220 FAX +382 32 332 250
...